THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Dia yang Satu

;

Monday, August 17, 2009

Keutamaan Bulan Ramadhan

1. Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu:
Adalah Rasulullah SAW memberi khabar gembira kepada para sahabatnya
dengan bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang
diberkati. Allah mewajibkan kepadamu puasa didalamnya; pada bulan ini
pintu-pintu Syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para syaitan diikat;
juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada seribu bulan,
barangsiapa tidak memperoleh kebaikannya maka dia tidak memperolehi apa-apa"
(HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

2. Dari Ubadah bin AshShamit, bahawa Rasulullah bersabda:
"Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan keberkatan, AIlah
mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus
dosa-dosa dan mengabulkan do'a. Allah melihat berlumba-lumbanya kamu
pada bulan ini dan membanggakanmu kepada para malaikat-Nya, maka
tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Kerana orang yang
sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini. " (HR.Ath-
Thabrani, dan para periwayatnya).

0 comments: